Uproszczony plan urządzenia lasów

Zawiadomienie

            Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1275 ze zm.), Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny zawiadamia, że na okres
60 dni, tj. od dnia 22 września 2021 r. do dnia 21 listopada 2021 roku, w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny przy ul. Lipowej 10, pokój nr 1, w godzinach 08:00 – 15:00 (wtorek – piątek) oraz w godzinach 9:30 – 16:30  (poniedziałek) wyłożone będą do publicznego wglądu projekty uproszczonych planów urządzenia lasów obrębów ewidencyjnych: Czerewki, Dorożki, Ignatki, Izabelin, Juchnowiec Dolny, Kleosin, Księżyno, Księżyno Kolonia, Tryczówka.

           Jednocześnie informuję, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego. 

    Stosownie do art. 21 ust. 5 ww. ustawy, w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu tj. do dnia 22 października 2021 roku, zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

          Dokumentacja dotycząca uproszczonych planów urządzenia lasów została również umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Data wytworzenia: 2021-09-15

Wprowadzający: Tomasz Lulkiewicz

Data modyfikacji: 2021-09-15

Opublikował: Tomasz Lulkiewicz

Data publikacji: 2021-09-15