Realizacja zadań i plany na przyszłość

RAPORT o stanie Gminy Juchnowiec Kościelny za 2022 rok

RAPORT o stanie Gminy Juchnowiec Kościelny za 2021 rok

RAPORT o stanie Gminy Juchnowiec Kościelny za 2020 rok

RAPORT o stanie Gminy Juchnowiec Kościelny za 2019 rok.

RAPORT o stanie Gminy Juchnowiec Kościelny za 2018 rok.

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2019-2023

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Juchnowiec Kościelny na lata 2019-2021

Lokalny Program Rewitalizacji gminy Juchnowiec Kościelny do roku 2023

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2016-2020

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2011-2023

Aktualizacja Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2011-2023

Aktualizacja Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2011-2023

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2016-2020

Przystąpienie Gminy Juchnowiec Kościelny do programu Białostocka Karta Dużej Rodziny

Regulamin wydawania i korzystania z dokumentu potwierdzającego korzystanie z ulg przez rodziny wielodzietne z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny w ramach Karty Dużej Rodziny.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Białegostoku i gmin Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Wasilków, Zabłudów do roku 2020 dla terenu Gminy Juchnowiec Kościelny

Gminny Plan Ochrony przed szkodliwością azbestu i programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2007 - 2032

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2007-2010, z perspektywą na lata 2011-2018

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Juchnowiec Kościelny

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2016-2018

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Juchnowiec Kościelny

Plan Ochrony Środowiska na lata 2004-2011 dla Gminy Juchnowiec Kościelny

Strategia Gminy Juchnowiec Kościelny do 2010 roku

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Data wytworzenia: 2019-04-08

Wprowadzający: Dorota Korpacz

Data wprowadzenia: 2003-09-29

Data modyfikacji: 2023-07-17

Opublikował: Dorota Korpacz

Data publikacji: 2003-09-29