Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych
do Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny

 

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U.2015.971 j.t) Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny informuje o sposobach doręczania dokumentów w postaci elektronicznej.

I. Adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP), za pomocą której można doręczać dokumenty elektroniczne do urzędu:


Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny - Cyfrowy Urząd Województwa Podlaskiego

(elektroniczna skrzynka podawcza zostanie wyłączona w dniu 19 maja 2021 roku więcej informacji tutaj)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny - ePUAP

Adres: /200205/SkrytkaESP


W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. Skuteczne doręczenie dokumentów potwierdzane jest automatycznym wydaniem urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP).

II. Adres poczty elektronicznej urzędu, za pomocą której można doręczać dokumenty elektroniczne (bez potwierdzania UPP):
sekretariat@juchnowiec.gmina.pl

III. Dostarczenie dokumentów osobiście - w godzinach pracy urzędu w Sekretariacie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny przy ul. Lipowej 10 w Juchnowcu Kościelnym na następujących nośnikach danych:
a) dyskietka 1,44 MB;
b) pamięć masowa USB 1.1, 2.0 lub 3.0;
c) płyta CD/DVD.
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru, w przeciwnym wypadku klientowi wystawione zostanie UPP w postaci papierowej.

Pełna treść informacji patrz plik w załączniku.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Data wytworzenia: 2021-05-14

Wprowadzający: Tomasz Lulkiewicz

Data wprowadzenia: 2012-01-30

Data modyfikacji: 2021-05-14

Opublikował: Tomasz Lulkiewicz

Data publikacji: 2012-01-30