Druki i formularze

Od 1 lipca 2019 roku aktualne formularze do druku dotyczące podatków i opłat lokalnych znajdują się na stronie https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Formularz pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i/lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku

Zamelduj się na pobyt stały

Zamelduj się na pobyt czasowy

Wymelduj się z pobytu czasowego

Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania

Wniosek o rejestrację rodziny wielodzietnej z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny (ulgi)

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym

Wniosek o wydanie zgody na lokalizację/ przebudowę zjazdu z drogi gminnej

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Podanie o wyrażenie zgody na lokalizację w drodze gminnej urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi

Wniosek o wydanie kserokopii z akt sprawy

Wniosek o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny  w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami/prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt/ prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Wniosek o wynajem świetlicy wiejskiej

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego w zakresie zmniejszenia wydatków z tytułu opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Data wytworzenia: 2017-10-18

Wprowadzający: Tomasz Lulkiewicz

Data wprowadzenia: 2006-02-08

Data modyfikacji: 2024-05-21

Opublikował: Tomasz Lulkiewicz

Data publikacji: 2017-05-15