Kontakt

Gmina Juchnowiec Kościelny

ul. Jaśminowa 19

16-061 Juchnowiec Kościelny

REGON 050659355
NIP 966-18-13-207

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

ul. Jaśminowa 19

16-061 Juchnowiec Kościelny

REGON 000542215
NIP 966-05-94-401

Nr konta:
Bank Spółdzielczy w Juchnowcu Górnym
47-8074-0003-0000-1661-2000-0020

Sekretariat

tel.  85 68 69 200, 516 137 164

fax. 85 68 69 239

 

PARTER

TELEFON

CO MOŻNA ZAŁATWIĆ

NR POKOJU

85 68 69 201

85 68 69 200

BIURO PODAWCZE

 

85 68 69 202

EWIDENCJA LUDNOŚCI

102

85 68 69 203

697 011 127

URZĄD STANU CYWILNEGO

(Informacje w sprawie sporządzania aktów zgonu w dni wolne od pracy tel. 697 011 127)

103

85 68 69 204

697 011 593

OBSŁUGA RADY GMINY I SOŁECTW, WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI, SPORT, OCHRONA ZDROWIA, PROMOCJA, ULGI DLA RODZIN WIELODZIETNYCH

105

85 68 69 205

697 011 603

KADRY, PROWADZENIE SPRAW Z ZAKRESU OŚWIATY, ARCHIWUM ZAKŁADOWE

106

I PIĘTRO

85 68 69 206

85 68 69 207

697 011 627

 

INWESTYCJE

 

201-202

85 68 69 209

KONSERWACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO, GMINNE OBIEKTY SPORTOWE, OPIEKA NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI

204

85 68 69 210

697 011 803

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH, PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE

205

85 68 69 211

697 011 607

GMINNA KOMUNIKACJA PUBLICZNA, DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ, WYDAWANIE LICENCJI TAXI, WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH I MIESZKALNYCH

206

85 68 69 212

UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH, ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO, PROJEKTY ORGANIZACJI RUCHU

207

85 68 69 213

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

208

85 68 69 214

OBRONA CYWILNA

209

85 68 69 217

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI, OPŁATY ADIACENCKIE

218

85 68 69 218

697 011 608

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI, NUMERACJA BUDYNKÓW

WYCINKA DRZEW

219

85 68 69 219

 697 011 609

OCHRONA ŚRODOWISKA, NIECZYSTOŚCI CIEKŁE, ODPADY

220

85 68 69 220

DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY

 

221

85 68 69 221

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO,

ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU DZIAŁEK,

DECYZJE O USTALENIU INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

222

85 68 69 222

ANALIZY URBANISTYCZNO – ARCHITEKTONICZNE

223

 

II PIĘTRO

85 68 69 223

697 011 595

WYMIAR PODATKÓW, DEKLARACJE, INFORMACJE PODATKOWE, DEKLARACJE NA ODBIÓR ODPADÓW, AKCYZA

301

85 68 69 224

697 011 154

KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA, PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU

302

85 68 69 225

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, KSIĘGOWOŚĆ OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI,

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

303

85 68 69 226

KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA

304-305

85 68 69 230

697 011 055

OBSŁUGA PŁACOWA I KSIĘGOWA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

306-308

85 68 69 234

SKARBNIK GMINY

318

85 68 69 235

SEKRETARZ GMINY

320

85 68 69 236

ZASTĘPCA WÓJTA

321

85 68 69 200

WÓJT GMINY

322

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Data wytworzenia: 2017-07-24

Wprowadzający: Tomasz Lulkiewicz

Data wprowadzenia: 2008-07-31

Data modyfikacji: 2024-06-06

Opublikował: Tomasz Lulkiewicz

Data publikacji: 2008-07-31