Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY - TRYB BEZPRZETARGOWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny przy ul. Jaśminowej 19, został wywieszony oraz zamieszczony na stronach internetowych tut. Urzędu na okres 21 dni, wykaz nr 13.2024 dotyczący nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej w części (0,0950 ha) do DZIERŻAWY w trybie bezprzetargowym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 371/26, położona w obrębie Kleosin, gm. Juchnowiec Kościelny.

WYKAZ NR 13.2024

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny przy ul. Jaśminowej 19, został wywieszony oraz zamieszczony na stronach internetowych tut. Urzędu na okres 21 dni, wykaz nr 7.2024 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym,  Z PRZEZNACZENIEM NA CELE LOKALIZACJI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 159/2, położonej w obrębie Simuny, gm. Juchnowiec Kościelny.

Wykaz nr 12.2024 - infrastruktura techniczna

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny przy ul. Jaśminowej 19, informację o wywieszeniu, a także zamieszczeniu na stronie BIP tut. Urzędu, wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 368/2, obręb Kleosin, gm. Juchnowiec Kościelny.

wykaz nr 11.2024

Wykaz nr 11.2024 - przetarg ograniczony na zbycie nieruchomości

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - ograniczony

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny przy ul. Jaśminowej 19, został wywieszony oraz zamieszczony na stronach internetowych tut. Urzędu na okres 21 dni, wykaz nr 10.2024 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do dzierżawy (część nieruchomości o pow. 0,11 ha) w trybie ustnego przetargu ograniczonego na okres trzech lat, Z PRZEZNACZENIEM NA CELE ROLNICZE, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 391 o powierzchni 0,25 ha, położonej w obrębie 5 - Czerewki, gm. Juchnowiec Kościelny.

Wykaz Nr 10.2024 - DZIERŻAWA

Ogłoszenie o przetargu 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny przy ul. Jaśminowej 19, informację o wywieszeniu, a także zamieszczeniu na stronie BIP tut. Urzędu, wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 489/2 i 490/2, obręb Janowicze, gm. Juchnowiec Kościelny.

Wykaz nr 9.2024 SPRZEDAŻ

OGŁOSZENIE o przetargu

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 18 czerwca 2024 r.  

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny przy ul. Jaśminowej 19, został wywieszony oraz zamieszczony na stronach internetowych tut. Urzędu na okres 21 dni, wykaz nr 8.2024 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym,  Z PRZEZNACZENIEM NA CELE LOKALIZACJI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 96/3, położonej w obrębie Olmonty, gm. Juchnowiec Kościelny.

Wykaz nr 8.2024 do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - infrastruktura techniczna

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny przy ul. Jaśminowej 19, został wywieszony oraz zamieszczony na stronach internetowych tut. Urzędu na okres 21 dni, wykaz nr 7.2024 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym,  Z PRZEZNACZENIEM NA CELE LOKALIZACJI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 246/2, położonej w obrębie BIELE, gm. Juchnowiec Kościelny.

Wykaz nr 7.2024 do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - infrastruktura techniczna

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny przy ul. Jaśminowej 19, został wywieszony oraz zamieszczony na stronach internetowych tut. Urzędu na okres 21 dni, wykaz nr 6.2024 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Powiatu Białostockiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 67/7 o powierzchni 0,0081 ha, położona w obrębie Hryniewicze, gm. Juchnowiec Kościelny.

Wykaz Nr 6.2024

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny przy ul. Jaśminowej 19, informację o wywieszeniu, a także zamieszczeniu na stronie BIP tut. Urzędu, wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do sprzedaży udziału w trybie bezprzetargowym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 409/1 i 313/1, położone w obrębie 2- Biele, gm. Juchnowiec Kościelny.

Wykaz Nr 5.2024

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny w Juchnowcu Kościelnym przy ul. Jaśminowej 19, został wywieszony, a także zamieszczony na stronach internetowych tut. Urzędu, wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do dzierżawy w trybie ustnego przetargu nieograniczonego na okres trzech lat, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 267/1 o powierzchni 0,1407 ha, położona w obrębie 5- Czerewki, gm. Juchnowiec Kościelny.

(Wykaz Nr 4.2024)

Ogłoszenie o przetargu

Informacja o wynikach przetargu

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny w Juchnowcu Kościelnym przy ul. Jaśminowej 19, został wywieszony, a także zamieszczony na stronach internetowych tut. Urzędu, wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do dzierżawy (część 1,38 ha) w trybie ustnego przetargu nieograniczonego na okres trzech lat, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 17/42 o powierzchni 3,3780 ha, położona w obrębie 28- Olmonty, gm. Juchnowiec Kościelny.

(Wykaz Nr 3.2024)

Ogłoszenie o przetargu 

Wynik I przetargu

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny w Juchnowcu Kościelnym przy ul. Jaśminowej 19, został wywieszony, a także zamieszczony na stronach internetowych tut. Urzędu, wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do dzierżawy w trybie ustnego przetargu nieograniczonego na okres trzech lat, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 303 o powierzchni 0,09 ha, położona w obrębie 1- Baranki, gm. Juchnowiec Kościelny.

(Wykaz Nr 2.2024)

Ogłoszenie o przetargu

Wynik I przetargu

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 26.01.2024 r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny w Juchnowcu Kościelnym przy ul. Jaśminowej 19 został wywieszony, a także zamieszczony na stronach internetowych tut. Urzędu, wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do dzierżawy w trybie ustnego przetargu nieograniczonego na okres trzech lat, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 221 o powierzchni 0,67 ha, położona w obrębie 5- Czerewki, gm. Juchnowiec Kościelny.

(Wykaz Nr 1.2024)

Ogłoszenie o przetargu

Wynik I przetargu

Ogłoszenie o drugim przetargu

Wynik II przetargu

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 27.12.2023 r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny w Juchnowcu Kościelnym przy ul. Jaśminowej 19 został wywieszony, a także zamieszczony na stronach internetowych tut. Urzędu, wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do dzierżawy w trybie ustnego przetargu nieograniczonego na okres trzech lat, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 476/2 o powierzchni 0,3702 ha, położona w obrębie 14- Janowicze, gm. Juchnowiec Kościelny.

(Wykaz Nr 19)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU  z dnia 19 stycznia 2024 r.

WYNIKI PRZETARGU

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 68 69 217

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 20.12.2023 r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny w Juchnowcu Kościelnym przy ul. Jaśminowej 19 został wywieszony, a także zamieszczony na stronach internetowych tut. Urzędu, wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonych do dzierżawy w trybie ustnego przetargu nieograniczonego na okres trzech lat, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 17 o powierzchni 0,66 ha oraz działka nr geod. 189 o powierzchni 0,30 ha, położonych w obrębie 6- Dorożki, gm. Juchnowiec Kościelny.

(Wykaz Nr 18) 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 19 stycznia 2024 r.

WYNIK PRZETARGU

WYNIK PRZETARGU DZIAŁKA 189

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 68 69 217

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 20.12.2023 r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny w Juchnowcu Kościelnym przy ul. Jaśminowej 19 został wywieszony, a także zamieszczony na stronach internetowych tut. Urzędu, wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do dzierżawy w trybie ustnego przetargu nieograniczonego na okres trzech lat, nieruchomość zabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 558/1 o powierzchni 0,40 ha, położonej w obrębie 30- Rostołty, gm. Juchnowiec Kościelny.

(Wykaz Nr 17)

PRZETARG OGŁOSZENIE z dnia 23 stycznia 2024 r.

INFORMACJA O WYNIKACH PIERWSZEGO PRZETARGU

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 68 69 217

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 18.12.2023 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w obrębie 37 - Wojszki, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 909/31 (o pow. 0,0392 ha). 

(Wykaz Nr 15)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wynik przetargu

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 68 69 217

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 07.12.2023 r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny w Juchnowcu Kościelnym przy ul. Jaśminowej 19 został wywieszony, a także zamieszczony na stronach internetowych tut. Urzędu, wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do dzierżawy w trybie ustnego przetargu nieograniczonego na okres trzech lat, część (3,2198 ha) nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 4/5 o powierzchni 4,1777 ha, położonej w obrębie 29- Pańki, gm. Juchnowiec Kościelny.  (Wykaz Nr 16.2023).

Ogłoszenie o przetargu 

Wyniki przetargu

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 68 69 217

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 19.10.2023 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w obrębie 21 - Koplany Folwark, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 104/5 (o pow. 0,1546 ha). 

(Wykaz Nr 14.2023)

Ogłoszenie o przetargu z dnia 21 grudnia 2023 r. 

WYNIKI PRZETARGU z dnia 6 lutego 2024 r. 

Ogłoszenie o drugim przetargu z dnia 3 kwietnia 2024 r.

WYNIKI II PRZETARGU  

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 68 69 217

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 19.10.2023 r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny w Juchnowcu Kościelnym przy ul. Jaśminowej 19 został wywieszony, a także zamieszczony na stronach internetowych tut. Urzędu, wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony trzech lat, część (0,0190 ha) nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 371/90 o powierzchni 0,2632, położonej w obrębie 18- Kleosin, gm. Juchnowiec Kościelny. (Wykaz Nr 13.2023).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 68 69 217

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02.10.2023 r., na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny w Juchnowcu Kościelnym przy ul. Jaśminowej 19 został wywieszony, a także zamieszczony na stronach internetowych tut. Urzędu, wykaz nieruchomości położonej w obrębie 29- Pańki, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 86 (o pow. 0,34 ha), stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. (Wykaz nr 12.2023).

Wyniki przetargu

Ogłoszenie o przetargu

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o przetargu

Projekt umowy

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 68 69 217

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 23.08.2023 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w obrębie 30- Rostołty, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 329/1 (o pow. 0,2084 ha). (WYKAZ NR 11.2023)

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 274/3 o powierzchni 0,2041 ha, położonej w obrębie 19 - Klewinowo, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie, dla której jest prowadzona księga wieczysta nr BI1B/00063389/7, który odbędzie się w Ośrodku Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny, przy ul. Plac Królowej Rodzin 1,
w dniu 20 września 2023 r . (środa) o godz. 10.00

(OGŁOSZENIE)

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 7132892

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 26.07.2023 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej, w części (1400m²) do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 5- Czerewki, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 391 (o pow. 0,25 ha).  (WYKAZ NR 10.2023)

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 25.07.2023 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej, w części (70m²) do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 23- Księżyno Kolonia, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 77/20 (o pow. 0,0928 ha) (WYKAZ NR 9.2023).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 t. j.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 20.07.2023 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej, w części (0,4m²) do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 31- Rumejki, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 151/1 (o pow. 0,5 ha) (WYKAZ NR 8.2023).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 21.06.2023 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w obrębie 19 - Klewinowo, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 274/3 (o pow. 0,2041 ha)

(wykaz nr 7.2023)

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 t. j.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 29.05.2023 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej w udziale 1/2 własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 17- Juchnowiec Kościelny, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 277/2 (o pow. 0,0916 ha) (Wykaz nr 6.2023).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 t. j.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 17.05.2023 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w obrębie 11- Hryniewicze, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 67/15 (część o pow. 52,5 m²) (Wykaz nr 5.2023).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 512/9 o pow. 0,1314 ha, obręb
16 - Juchnowiec Dolny, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie,  który odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym, Plac Królowej Rodzin 1, w dniu 14 czerwca 2023 r. (środa). (OGŁOSZENIE + PROJEKT UMOWY DZIERŻAWY)

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 t. j.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 7.04.2023 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w obrębie 16- Juchnowiec Dolny, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 512/9 o pow. 0,1314 ha (Wykaz nr 4.2023).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków jako działka 284/1 o powierzchni 0,1833 ha,
KW BI1B/00071044/6, obręb 30 - Rostołty, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie, które odbędą się w Gminnym Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym, Plac Królowej Rodzin 1, w dniu 11 maja 2023 r. (czwartek). (OGŁOSZENIE)

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza trzeci przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 479 o powierzchni 0,0217 ha, KW BI1B/00278435/5, obręb 22- Księżyno, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie, który odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym, Plac Królowej Rodzin 1, w dniu 11 maja 2023 r. (czwartek). (OGŁOSZENIE)

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UCZESTNICTWA W III PRZETARGU

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 344), Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 23.03.2023 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do dzierżawy
w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 24- Lewickie, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działa nr geod. 489/5
(część o pow. 0,0110 ha). Wykaz nr 3.2023.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 282/2 o powierzchni 0,3000 ha. KW BI1B/00071044/6 w obrębie 30 - Rostołty, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie, który odbędzie się w Ośrodku Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny, Juchnowiec Kościelny, Plac Królowej Rodzin 1, w dniu 20 kwietnia 2023 r . o godz. 10.00 (czwartek) OGŁOSZENIE + OGŁOSZENIE O ZMIANIE WARUNKÓW PRZETARGU

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.


Wyniki przetargu działka nr geod. 479 obręb Księżyno.

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZETARGU

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 31.01.2023 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 40- Niewodnica Nargilewska Kolonia, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 227/2 (Wykaz nr 2.2023).

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 12.01.2023 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 18- Kleosin, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 76/42 (Wykaz 1.2023).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 479 o powierzchni 0,0217 ha, KW BI1B/00278435/5, obręb 22- Księżyno, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie, który odbędzie się w Ośrodku Kultury w gminie Juchnowiec Kościelny, Plac Królowej Rodzin 1, w dniu 13 lutego 2023 r. (poniedziałek) (OGŁOSZENIE) (zgłoszenie do udziału w przetargu)

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 15.12.2022 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w obrębie 30- Rostołty, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 284/1 o pow. 0,1833 ha (Wykaz nr 12.2022).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 15.12.2022 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w obrębie 30- Rostołty, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 282/2 o pow. 0,3000 ha (Wykaz nr 11.2022).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego znajdującego się na I piętrze budynku położonego przy ul. Zambrowskiej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 76/31 w miejscowości Kleosin, ul. Tarasiuka 20b, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej 21,00 m2 (lokal nr 5): Ogłoszenie o przetargu lokal nr 5

Schemat rzutu pierwszego piętra budynku przy ul. Zambrowskiej z zaznaczonym kolorem różowym - lokalem nr 5, będącym przedmiotem przetargu. Lokal położony, naprzeciwko lokalu nr 6, z lewej strony lokal nr 3, z prawej strony ogólnodostępne pomieszczenia gospodarcze: Rozkład pomieszczeń na pierwszym piętrze - lokal nr 5

Wzór umowy najmu: Wzór umowy najmu lokalu nr 5

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego znajdującego się na I piętrze budynku położonego przy ul. Zambrowskiej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 76/31 w miejscowości Kleosin, ul. Zambrowska 20b, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej 21,20 m2 (lokal nr 3): Ogłoszenie o przetargu lokal nr 3 

Schemat rzutu pierwszego piętra budynku przy ul. Zambrowskiej z zaznaczonym kolorem różowym - lokalem nr 3, będącym przedmiotem przetargu. Lokal położony pomiędzy lokalem nr 1 - po lewej stronie a lokalem nr 5 po prawej stronie, naprzeciwko lokal nr 4: Rozkład pomieszczeń na pierwszym piętrze - lokal nr 3

Wzór umowy najmu: Wzór umowy najmu lokalu nr 3

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni 57 m2 i nieruchomości gruntowej o pow. 150 m2 znajdującego się na działce nr ewidencyjny 59 obręb Dorożki: Ogłoszenie o przetargu Dorożki

Wzór umowy najmu:  Wzór umowy najmu lokalu Dorożki

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 7.12.2022 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 24 - Lewickie, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 489/6 (część o pow. 0,06 m²) (Wykaz nr 10.2022).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 23.11.2022 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 22- Księżyno, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 73/5 o pow. 0,0033 ha (Wykaz nr 9.2022).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 15.11.2022 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do najmu w trybie przetargowym: - lokale użytkowe w budynku gminnym przy ul. Zambrowskiej, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 76/31, ul. Tarasiuka 20B, w miejscowości Kleosin, obręb 18 – Kleosin, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie oraz lokal użytkowy położony na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 59 w miejscowości Dorożki, obręb 6 – Dorożki, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie. Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-94. (WYKAZ)

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 5.10.2022 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 12- Ignatki, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 120/64 (część o pow. 1,65m²) (Wykaz nr 8.2022).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 479 o powierzchni 0,0217 ha, KW BI1B/00278435/5, obręb 22- Księżyno, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie, który odbędzie się w Ośrodku Kultury w gminie Juchnowiec Kościelny, Plac Królowej Rodzin 1, w dniu 9 listopada 2022 r. (środa). (OGŁOSZENIE + zgłoszenie udziału wzór)

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZETARGU

WYNIKI PRZETARGU

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 16.09.2022 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 23- Księżyno Kolonia, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 222/20 (część o pow. 0,0270 ha) (Wykaz nr 7.2022).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

 

ZARZĄDZENIE Nr ORG.0050.374.2022 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, położonej w obrębie 37 - Wojszki, gm. Juchnowiec Kościelny (ZARZĄDZENIE)

OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny odwołuje I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 347 o pow. 0,4600 ha, KW BI1B/00065613/1, obręb 39- Złotniki - cena wywoławcza stawki czynszu 300,00 zł rocznie, który miał odbyć się w Gminnym Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym w dniu 29 lipca 2022 r. o godzinie 11:00. (OGŁOSZENIE)

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę nieruchomości, stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

1) Część działki nr geod. 125/2 o pow. 0,4700 ha, KW BI1B/00106166/2, obręb 3 - Bogdanki, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie,

2) działka nr 347 o pow. 0,4600 ha, KW BI1B/00065613/1, obręb 39- Złotniki, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie

3) działka nr 267/1 o pow. 0,1407 ha, KW BI1B/00071289/5, obręb 5- Czerewki, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie

które odbędą się w Gminnym Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym, Plac Królowej Rodzin 1 (OGŁOSZENIE)

Wyniki przetargu działka nr geod. 125/2 obr. Bogdanki

Wyniki przetargu działka nr. geod. 267/1 obr. Czerewki

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

1) 296 o powierzchni 0,0200 ha, KW BI1B/00071180/1, obręb 8- Hołówki Duże, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie,

2) 104/4 o powierzchni 0,1522 ha, KW BI1B/00136348/1, obręb 21- Koplany Folwark, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie,

które odbędą się w Gminnym Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym, Plac Królowej Rodzin 1, w dniu 21 lipca 2022 r. (czwartek). (OGŁOSZENIE)

Wyniki przetargu - działka nr geod. 296 obr. Hołówki Duże

Wyniki przetargu - działka nr geod. 104/4 Koplany Folwark.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego znajdującego się na I piętrze budynku położonego przy ul. Zambrowskiej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 76/31 w miejscowości Kleosin, ul. Tarasiuka 20b, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej 8,10 m2 (lokal nr 8): Ogłoszenie o przetargu lokal nr 8.2022

Schemat rzutu pierwszego piętra budynku przy ul. Zambrowskiej z zaznaczonym kolorem różowym - lokalem nr 8, będącym przedmiotem przetargu. Lokal położony, naprzeciwko klatki schodowej w prawym dolnym rogu schematu, z lewej strony lokal nr 7: Rozkład pomieszczeń na pierwszym piętrze - lokal nr 8.2022

Wzór umowy najmu:  Wzór umowy najmu lokalu nr 8.2022

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego znajdującego się na I piętrze budynku położonego przy ul. Zambrowskiej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 76/31 w miejscowości Kleosin, ul. Tarasiuka 20b, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej 21,00 m2 (lokal nr 5): Ogłoszenie o przetargu lokal nr 5.2022.A

Schemat rzutu pierwszego piętra budynku przy ul. Zambrowskiej z zaznaczonym kolorem różowym - lokalem nr 5, będącym przedmiotem przetargu. Lokal położony, naprzeciwko lokalu nr 6, z lewej strony lokal nr 3, z prawej strony ogólnodostępne pomieszczenia gospodarcze: Rozkład pomieszczeń na pierwszym piętrze - lokal nr 5.2022

Wzór umowy najmu: Wzór umowy najmu lokalu nr 5.2022

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego znajdującego się na I piętrze budynku położonego przy ul. Zambrowskiej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 76/31 w miejscowości Kleosin, ul. Tarasiuka 20b, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej 21,20 m2 (lokal nr 3): Ogłoszenie o przetargu lokal nr 3.2022.A

Schemat rzutu pierwszego piętra budynku przy ul. Zambrowskiej z zaznaczonym kolorem różowym - lokalem nr 3, będącym przedmiotem przetargu. Lokal położony pomiędzy lokalem nr 1 - po lewej stronie a lokalem nr 5 po prawej stronie, naprzeciwko lokal nr 4: Rozkład pomieszczeń na pierwszym piętrze - lokal nr 3.2022

Wzór umowy najmu: Wzór umowy najmu lokalu nr 3.2022

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego znajdującego się na I piętrze budynku położonego przy ul. Zambrowskiej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 76/31 w miejscowości Kleosin, ul. Tarasiuka 20b, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej 21,00 m2 (lokal nr 2): Ogłoszenie o przetargu lokal nr 2.2022

Schemat rzutu pierwszego piętra budynku przy ul. Zambrowskiej z zaznaczonym kolorem różowym - lokalem nr 2, będącym przedmiotem przetargu. Lokal położony w zewnętrznym prawym rogu schematu, naprzeciwko lokal nr 1, z prawej strony lokal nr 4: Rozkład pomieszczeń na pierwszym piętrze - lokal nr 2.2022

Wzór umowy najmu: 

Wzór umowy najmu lokalu nr 2.2022

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego znajdującego się na I piętrze budynku położonego przy ul. Zambrowskiej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 76/31 w miejscowości Kleosin, ul. Tarasiuka 20b, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej 21,20 m2 (lokal nr 1): Ogłoszenie o przetargu lokal nr 1.

Schemat rzutu pierwszego piętra budynku przy ul. Zambrowskiej z zaznaczonym kolorem różowym - lokalem nr 1, będącym przedmiotem przetargu. Lokal położony w zewnętrznym lewym rogu schematu, naprzeciwko lokal nr 2, z prawej strony lokal nr 3: Rozkład pomieszczeń na pierwszym piętrze - lokal nr 1.2022

Wzór umowy najmu: Wzór umowy najmu lokalu nr 1.2022

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 6.06.2022 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 11- Hryniewicze, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 77/28 o pow. 0,0146 ha (Wykaz nr 5.2022).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 6.06.2022 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego, położonej w obrębie 22- Księżyno, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 479 o pow. 0,0217 ha (Wykaz nr 4.2022).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 01.06.2022 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego: położonej w obrębie 3 - Bogdanki, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 125/2 o pow. 0,4700 ha, położonej w obrębie 39 - Złotniki, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 347 o pow. 0,4600 ha oraz położonej w obrębie 5 - Czerewki, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 267/1 o pow. 0,1407 ha (Wykaz nr 3.2022).

 

WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 13.05.2022 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do najmu w trybie przetargowym:
- lokale użytkowe w budynku gminnym przy ul. Zambrowskiej, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 76/31, ul. Tarasiuka 20B, w miejscowości Kleosin, obręb 18 – Kleosin, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie. (WYKAZ)
Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-94.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY     

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 26.04.2022 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w obrębie 8- Hołówki Duże, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 296 o pow.
0,02 ha (Wykaz nr 2.2022).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 14.04.2022 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w obrębie 21- Koplany Folwark, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 104/4 o pow. 0,1522 ha (Wykaz nr 1.2022).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę nieruchomości, stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

1) 341 o powierzchni 0,7200 ha, KW BI1B/00063389/7, obręb 19- Klewinowo,
gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie
,

2) 361 o powierzchni 0,2100 ha, KW BI1B/00065613/1, obręb 39- Złotniki, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie,

które odbędą się w Gminnym Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym, Plac Królowej Rodzin 1, w dniu 10 maja 2022 r. (wtorek). (OGŁOSZENIE)

Wyniki przetargu dz. 361 obr. Złotniki, Wyniki przetargu dz. 341 obr Klewinowo

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 324/1 o powierzchni 0,07 ha, KW BI1B/00063386/6, obręb 2- Biele, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie, który odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym, Plac Królowej Rodzin 1, w dniu 16 marca 2022 r. (środa). (OGŁOSZENIE)

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

           

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 t. j.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 22.12.2021 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w obrębie 19- Klewinowo, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 274/1 o pow. 0,2064 ha (Wykaz nr 10.2021).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 t. j.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 9.11.2021 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w obrębie 2- Biele, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 324/1 o pow. 0,07 ha (Wykaz 9.2021).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 08.09.2021 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego: położonej w obrębie 19 - Klewinowo, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 341 o pow. 0,7200 ha oraz położonej w obrębie 39 - Złotniki, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 361 o pow. 0,2100 ha (Wykaz nr 8.2021).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

OGŁOSZENIE

O PRZETARGACH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

1) 104/3 o powierzchni 0,2133 ha, KW BI1B/00136348/1, obręb 21- Koplany Folwark, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie,

2) 104/12 o powierzchni 0,2542 ha, KW BI1B/00136348/1, obręb 21- Koplany Folwark, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie,

które odbędą się w Gminnym Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym, Plac Królowej Rodzin 1, w dniu 11 października 2021 r. (poniedziałek). (OGŁOSZENIE)

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

           

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 18.08.2021 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:

- część działki nr 222/20, położonej w obrębie 23- Księżyno Kolonia, gm. Juchnowiec Kościelny (Wykaz nr 7.2021),

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

           

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 10.08.2021 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 21- Koplany Folwark, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 145/4 o pow. 0,9235 ha (Wykaz nr 6.2021).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

           

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 10.08.2021 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w obrębie 21- Koplany Folwark, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr geod. 104/3 o pow. 0,2133 ha, nr geod. 104/12 o pow. 0,2542 ha (Wykaz nr 5.2021).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

OGŁOSZENIE

O  ODWOŁANIU PRZETARGU

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny odwołuje I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 67/15 o pow. 0,1417 ha, KW BI1B/00120269/8, obręb 11- Hryniewicze - cena wywoławcza 104 687,00 zł (netto), który miał odbyć się w Gminnym Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym w dniu 29 lipca 2021 r. o godzinie 10:00. (OGŁOSZENIE)

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

 OGŁOSZENIE

O PRZETARGACH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

1) 67/15 o powierzchni 0,1417 ha, KW BI1B/00120269/8, obręb 11- Hryniewicze, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie,

2) 159/1 o powierzchni 0,8400 ha, KW BI1B/00090769/3, obręb 32- Simuny, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie,

3) 283 o powierzchni 0,5400 ha, KW BI1B/00234394/5, obręb 8- Hołówki Duże, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie,

które odbędą się w Gminnym Ośrodku Kultury, Plac Królowej Rodzin 1, w dniu 29 lipca 2021 r. (czwartek). (OGŁOSZENIE)

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

           

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 19.04.2021 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w obrębie 8- Hołówki Duże, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 283 o pow. 0,5400 ha (Wykaz nr 4.2021).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

           

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 19.04.2021 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w obrębie 32- Simuny, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 159/1 o pow. 0,8400 ha (Wykaz nr 3.2021).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

           

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 18.03.2021 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w obrębie 11- Hryniewicze, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 67/15 o pow. 0,1417 ha (Wykaz nr 2.2021).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.


WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY


    
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 19.02.2021 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:
- część działki nr 31/1, położonej w obrębie 18- Kleosin, gm. Juchnowiec Kościelny (Wykaz nr 1.2021).
Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.


WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 24.11.2020 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:

- część działki nr 371/90, położonej w obrębie 18- Kleosin, gm. Juchnowiec Kościelny (Wykaz nr 4.2020).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego znajdującego się na I piętrze budynku położonego przy ul. Zambrowskiej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 76/31 w miejscowości Kleosin, ul. Tarasiuka 20b, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej 8,10 m2 (lokal nr 8): Ogłoszenie o przetargu lokal nr 8

Schemat rzutu pierwszego piętra budynku przy ul. Zambrowskiej z zaznaczonym kolorem różowym - lokalem nr 8, będącym przedmiotem przetargu. Lokal położony, naprzeciwko klatki schodowej w prawym dolnym rogu schematu, z lewej strony lokal nr 7: Rozkład pomieszczeń na pierwszym piętrze - lokal nr 8

Wzór umowy najmu:  Wzór umowy najmu lokalu nr 8


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego znajdującego się na I piętrze budynku położonego przy ul. Zambrowskiej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 76/31 w miejscowości Kleosin, ul. Tarasiuka 20b, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej 21,00 m2 (lokal nr 5): Ogłoszenie o przetargu lokal nr 5

Schemat rzutu pierwszego piętra budynku przy ul. Zambrowskiej z zaznaczonym kolorem różowym - lokalem nr 5, będącym przedmiotem przetargu. Lokal położony, naprzeciwko lokalu nr 6, z lewej strony lokal nr 3, z prawej strony ogólnodostępne pomieszczenia gospodarcze: Rozkład pomieszczeń na pierwszym piętrze - lokal nr 5

Wzór umowy najmu: Wzór umowy najmu lokalu nr 5


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego znajdującego się na I piętrze budynku położonego przy ul. Zambrowskiej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 76/31 w miejscowości Kleosin, ul. Tarasiuka 20b, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej 21,20 m2 (lokal nr 4): Ogłoszenie o przetargu lokal nr 4

Schemat rzutu pierwszego piętra budynku przy ul. Zambrowskiej z zaznaczonym kolorem różowym - lokalem nr 4, będącym przedmiotem przetargu. Lokal położony pomiędzy lokalem nr 2 - po lewej stronie a lokalem nr 6 po prawej stronie, naprzeciwko lokal nr 3: Rozkład pomieszczeń na pierwszym piętrze - lokal nr 4

Wzór umowy najmu: Wzór umowy najmu lokalu nr 4


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego znajdującego się na I piętrze budynku położonego przy ul. Zambrowskiej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 76/31 w miejscowości Kleosin, ul. Tarasiuka 20b, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej 21,20 m2 (lokal nr 3): Ogłoszenie o przetargu lokal nr 3

Schemat rzutu pierwszego piętra budynku przy ul. Zambrowskiej z zaznaczonym kolorem różowym - lokalem nr 3, będącym przedmiotem przetargu. Lokal położony pomiędzy lokalem nr 1 - po lewej stronie a lokalem nr 5 po prawej stronie, naprzeciwko lokal nr 4: Rozkład pomieszczeń na pierwszym piętrze - lokal nr 3

Wzór umowy najmu: Wzór umowy najmu lokalu nr 3


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego znajdującego się na I piętrze budynku położonego przy ul. Zambrowskiej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 76/31 w miejscowości Kleosin, ul. Tarasiuka 20b, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej 21,00 m2 (lokal nr 2): Ogłoszenie o przetargu lokal nr 2

Schemat rzutu pierwszego piętra budynku przy ul. Zambrowskiej z zaznaczonym kolorem różowym - lokalem nr 2, będącym przedmiotem przetargu. Lokal położony w zewnętrznym prawym rogu schematu, naprzeciwko lokal nr 1, z prawej strony lokal nr 4: Rozkład pomieszczeń na pierwszym piętrze - lokal nr 2

Wzór umowy najmu: Wzór umowy najmu lokalu nr 2


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego znajdującego się na I piętrze budynku położonego przy ul. Zambrowskiej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 76/31 w miejscowości Kleosin, ul. Tarasiuka 20b, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej 21,20 m2 (lokal nr 1): Ogłoszenie o przetargu lokal nr 1.

Schemat rzutu pierwszego piętra budynku przy ul. Zambrowskiej z zaznaczonym kolorem różowym - lokalem nr 1, będącym przedmiotem przetargu. Lokal położony w zewnętrznym lewym rogu schematu, naprzeciwko lokal nr 2, z prawej strony lokal nr 3: Rozkład pomieszczeń na pierwszym piętrze - lokal nr 1

Wzór umowy najmu: Wzór umowy najmu lokalu nr 1


WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU


Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 03.09.2020 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do najmu w trybie przetargowym:
- lokale użytkowe w budynku gminnym przy ul. Zambrowskiej, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 76/31, ul. Tarasiuka 20B, w miejscowości Kleosin, obręb 18 – Kleosin, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie.(Wykaz).
Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-94.


OGŁOSZENIE           

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza przetarg pisemny ograniczony na oddanie w użyczenie nieruchomości położonej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 222/227 w miejscowości Ignatki - Osiedle, obręb 23 – Księżyno Kolonia, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie; część budynku: parter – pomieszczenia stajni dla koni pow. 249,81m2, piętro – magazyn siana i słomy pow. 194,46 m2, część socjalna pow. 52,34 m2.


WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYCZENIE

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 03.07.2020 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do oddania w użyczenie w trybie przetargu:

- części budynku, położonego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 222/227, w miejscowości Ignatki - Osiedle, obręb 23 – Księżyno Kolonia, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie.(Wykaz).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-94


WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 08.06.2020 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:

- część działki nr 489/5, położonej w obrębie 24- Lewickie, gm. Juchnowiec Kościelny (Wykaz nr 3.2020).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.


WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 05.06.2020 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:

- część działki nr 375, położonej w obrębie 16- Juchnowiec Dolny, gm. Juchnowiec Kościelny (Wykaz nr 2.2020).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.


WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 20.03.2020 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:

- działka nr 227/2, położona w obrębie 40- Niewodnica Nargilewska Kolonia, gm. Juchnowiec Kościelny (Wykaz nr 1.2020).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.


OGŁOSZENIE
O PRZETARGACH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI


Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:
1) 104/21 o powierzchni 0,2571 ha, KW BI1B/00136348/1, obręb 21- Koplany Folwark, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie,
2) 104/22 o powierzchni 0,2177 ha, KW BI1B/00136348/1, obręb 21- Koplany Folwark, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie,
które odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny w Juchnowcu Kościelnym, ul. Lipowa 10, w dniu 04 marca 2020 r. (środa). (OGŁOSZENIE)
Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.


WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

   
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 30.09.2019 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym:
- działka nr 84/2 o powierzchni 0,0417 ha, położona w obrębie 29- Pańki, gm. Juchnowiec Kościelny (Wykaz nr 3.2019).
Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.


OGŁOSZENIE
O PRZETARGACH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI


Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:
1) 104/21 o powierzchni 0,2571 ha, KW BI1B/00136348/1, obręb 21- Koplany Folwark, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie,
2) 104/22 o powierzchni 0,2177 ha, KW BI1B/00136348/1, obręb 21- Koplany Folwark, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie,
które odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny w Juchnowcu Kościelnym, ul. Lipowa 10, w dniu 30 października 2019 r. (środa). (OGŁOSZENIE)
Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.


WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 26.07.2019 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonych do sprzedaży, położonych w obrębie 21- Koplany Folwark, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr:
1) 104/21 o powierzchni 0,2571 ha,
2) 104/22 o powierzchni 0,2177 ha (Wykaz nr 2.2019).
Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.


WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 01.03.2019 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:
- działka nr 347, położona w obrębie 39- Złotniki, gm. Juchnowiec Kościelny (Wykaz nr 1.2019).
Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Data wytworzenia: 2022-12-13

Wprowadzający: Justyna Czwalińska

Data modyfikacji: 2024-06-18

Opublikował: Justyna Czwalińska

Data publikacji: 2019-03-01