Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 19.10.2023 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w obrębie 21 - Koplany Folwark, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 104/5 (o pow. 0,1546 ha). 

(Wykaz Nr 14.2023)

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 68 69 217

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 19.10.2023 r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny w Juchnowcu Kościelnym przy ul. Jaśminowej 19 został wywieszony, a także zamieszczony na stronach internetowych tut. Urzędu, wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony trzech lat, część (0,0190 ha) nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 371/90 o powierzchni 0,2632, położonej w obrębie 18- Kleosin, gm. Juchnowiec Kościelny. (Wykaz Nr 13.2023).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 68 69 217

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02.10.2023 r., na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny w Juchnowcu Kościelnym przy ul. Jaśminowej 19 został wywieszony, a także zamieszczony na stronach internetowych tut. Urzędu, wykaz nieruchomości położonej w obrębie 29- Pańki, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 86 (o pow. 0,34 ha), stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. (Wykaz nr 12.2023).

Ogłoszenie o przetargu

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o przetargu

Projekt umowy

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 68 69 217

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 23.08.2023 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w obrębie 30- Rostołty, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 329/1 (o pow. 0,2084 ha). (WYKAZ NR 11.2023)

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 274/3 o powierzchni 0,2041 ha, położonej w obrębie 19 - Klewinowo, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie, dla której jest prowadzona księga wieczysta nr BI1B/00063389/7, który odbędzie się w Ośrodku Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny, przy ul. Plac Królowej Rodzin 1,
w dniu 20 września 2023 r . (środa) o godz. 10.00

(OGŁOSZENIE)

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 7132892

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 26.07.2023 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej, w części (1400m²) do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 5- Czerewki, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 391 (o pow. 0,25 ha).  (WYKAZ NR 10.2023)

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 25.07.2023 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej, w części (70m²) do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 23- Księżyno Kolonia, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 77/20 (o pow. 0,0928 ha) (WYKAZ NR 9.2023).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 t. j.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 20.07.2023 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej, w części (0,4m²) do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 31- Rumejki, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 151/1 (o pow. 0,5 ha) (WYKAZ NR 8.2023).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 21.06.2023 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w obrębie 19 - Klewinowo, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 274/3 (o pow. 0,2041 ha)

(wykaz nr 7.2023)

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 t. j.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 29.05.2023 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej w udziale 1/2 własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 17- Juchnowiec Kościelny, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 277/2 (o pow. 0,0916 ha) (Wykaz nr 6.2023).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 t. j.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 17.05.2023 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w obrębie 11- Hryniewicze, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 67/15 (część o pow. 52,5 m²) (Wykaz nr 5.2023).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 512/9 o pow. 0,1314 ha, obręb
16 - Juchnowiec Dolny, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie,  który odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym, Plac Królowej Rodzin 1, w dniu 14 czerwca 2023 r. (środa). (OGŁOSZENIE + PROJEKT UMOWY DZIERŻAWY)

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 t. j.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 7.04.2023 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w obrębie 16- Juchnowiec Dolny, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 512/9 o pow. 0,1314 ha (Wykaz nr 4.2023).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków jako działka 284/1 o powierzchni 0,1833 ha,
KW BI1B/00071044/6, obręb 30 - Rostołty, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie, które odbędą się w Gminnym Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym, Plac Królowej Rodzin 1, w dniu 11 maja 2023 r. (czwartek). (OGŁOSZENIE)

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza trzeci przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 479 o powierzchni 0,0217 ha, KW BI1B/00278435/5, obręb 22- Księżyno, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie, który odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym, Plac Królowej Rodzin 1, w dniu 11 maja 2023 r. (czwartek). (OGŁOSZENIE)

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UCZESTNICTWA W III PRZETARGU

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 344), Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 23.03.2023 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do dzierżawy
w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 24- Lewickie, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działa nr geod. 489/5
(część o pow. 0,0110 ha). Wykaz nr 3.2023.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 282/2 o powierzchni 0,3000 ha. KW BI1B/00071044/6 w obrębie 30 - Rostołty, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie, który odbędzie się w Ośrodku Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny, Juchnowiec Kościelny, Plac Królowej Rodzin 1, w dniu 20 kwietnia 2023 r . o godz. 10.00 (czwartek) OGŁOSZENIE + OGŁOSZENIE O ZMIANIE WARUNKÓW PRZETARGU

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.


Wyniki przetargu działka nr geod. 479 obręb Księżyno.

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZETARGU

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 31.01.2023 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 40- Niewodnica Nargilewska Kolonia, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 227/2 (Wykaz nr 2.2023).

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 12.01.2023 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 18- Kleosin, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 76/42 (Wykaz 1.2023).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 479 o powierzchni 0,0217 ha, KW BI1B/00278435/5, obręb 22- Księżyno, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie, który odbędzie się w Ośrodku Kultury w gminie Juchnowiec Kościelny, Plac Królowej Rodzin 1, w dniu 13 lutego 2023 r. (poniedziałek) (OGŁOSZENIE) (zgłoszenie do udziału w przetargu)

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 15.12.2022 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w obrębie 30- Rostołty, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 284/1 o pow. 0,1833 ha (Wykaz nr 12.2022).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 15.12.2022 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w obrębie 30- Rostołty, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 282/2 o pow. 0,3000 ha (Wykaz nr 11.2022).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego znajdującego się na I piętrze budynku położonego przy ul. Zambrowskiej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 76/31 w miejscowości Kleosin, ul. Tarasiuka 20b, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej 21,00 m2 (lokal nr 5): Ogłoszenie o przetargu lokal nr 5

Schemat rzutu pierwszego piętra budynku przy ul. Zambrowskiej z zaznaczonym kolorem różowym - lokalem nr 5, będącym przedmiotem przetargu. Lokal położony, naprzeciwko lokalu nr 6, z lewej strony lokal nr 3, z prawej strony ogólnodostępne pomieszczenia gospodarcze: Rozkład pomieszczeń na pierwszym piętrze - lokal nr 5

Wzór umowy najmu: Wzór umowy najmu lokalu nr 5

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego znajdującego się na I piętrze budynku położonego przy ul. Zambrowskiej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 76/31 w miejscowości Kleosin, ul. Zambrowska 20b, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej 21,20 m2 (lokal nr 3): Ogłoszenie o przetargu lokal nr 3 

Schemat rzutu pierwszego piętra budynku przy ul. Zambrowskiej z zaznaczonym kolorem różowym - lokalem nr 3, będącym przedmiotem przetargu. Lokal położony pomiędzy lokalem nr 1 - po lewej stronie a lokalem nr 5 po prawej stronie, naprzeciwko lokal nr 4: Rozkład pomieszczeń na pierwszym piętrze - lokal nr 3

Wzór umowy najmu: Wzór umowy najmu lokalu nr 3

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni 57 m2 i nieruchomości gruntowej o pow. 150 m2 znajdującego się na działce nr ewidencyjny 59 obręb Dorożki: Ogłoszenie o przetargu Dorożki

Wzór umowy najmu:  Wzór umowy najmu lokalu Dorożki

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 7.12.2022 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 24 - Lewickie, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 489/6 (część o pow. 0,06 m²) (Wykaz nr 10.2022).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 23.11.2022 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 22- Księżyno, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 73/5 o pow. 0,0033 ha (Wykaz nr 9.2022).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 15.11.2022 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do najmu w trybie przetargowym: - lokale użytkowe w budynku gminnym przy ul. Zambrowskiej, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 76/31, ul. Tarasiuka 20B, w miejscowości Kleosin, obręb 18 – Kleosin, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie oraz lokal użytkowy położony na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 59 w miejscowości Dorożki, obręb 6 – Dorożki, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie. Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-94. (WYKAZ)

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 5.10.2022 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 12- Ignatki, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 120/64 (część o pow. 1,65m²) (Wykaz nr 8.2022).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 479 o powierzchni 0,0217 ha, KW BI1B/00278435/5, obręb 22- Księżyno, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie, który odbędzie się w Ośrodku Kultury w gminie Juchnowiec Kościelny, Plac Królowej Rodzin 1, w dniu 9 listopada 2022 r. (środa). (OGŁOSZENIE + zgłoszenie udziału wzór)

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZETARGU

WYNIKI PRZETARGU

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 16.09.2022 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 23- Księżyno Kolonia, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 222/20 (część o pow. 0,0270 ha) (Wykaz nr 7.2022).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

 

ZARZĄDZENIE Nr ORG.0050.374.2022 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, położonej w obrębie 37 - Wojszki, gm. Juchnowiec Kościelny (ZARZĄDZENIE)

OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny odwołuje I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 347 o pow. 0,4600 ha, KW BI1B/00065613/1, obręb 39- Złotniki - cena wywoławcza stawki czynszu 300,00 zł rocznie, który miał odbyć się w Gminnym Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym w dniu 29 lipca 2022 r. o godzinie 11:00. (OGŁOSZENIE)

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę nieruchomości, stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

1) Część działki nr geod. 125/2 o pow. 0,4700 ha, KW BI1B/00106166/2, obręb 3 - Bogdanki, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie,

2) działka nr 347 o pow. 0,4600 ha, KW BI1B/00065613/1, obręb 39- Złotniki, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie

3) działka nr 267/1 o pow. 0,1407 ha, KW BI1B/00071289/5, obręb 5- Czerewki, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie

które odbędą się w Gminnym Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym, Plac Królowej Rodzin 1 (OGŁOSZENIE)

Wyniki przetargu działka nr geod. 125/2 obr. Bogdanki

Wyniki przetargu działka nr. geod. 267/1 obr. Czerewki

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

1) 296 o powierzchni 0,0200 ha, KW BI1B/00071180/1, obręb 8- Hołówki Duże, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie,

2) 104/4 o powierzchni 0,1522 ha, KW BI1B/00136348/1, obręb 21- Koplany Folwark, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie,

które odbędą się w Gminnym Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym, Plac Królowej Rodzin 1, w dniu 21 lipca 2022 r. (czwartek). (OGŁOSZENIE)

Wyniki przetargu - działka nr geod. 296 obr. Hołówki Duże

Wyniki przetargu - działka nr geod. 104/4 Koplany Folwark.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego znajdującego się na I piętrze budynku położonego przy ul. Zambrowskiej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 76/31 w miejscowości Kleosin, ul. Tarasiuka 20b, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej 8,10 m2 (lokal nr 8): Ogłoszenie o przetargu lokal nr 8.2022

Schemat rzutu pierwszego piętra budynku przy ul. Zambrowskiej z zaznaczonym kolorem różowym - lokalem nr 8, będącym przedmiotem przetargu. Lokal położony, naprzeciwko klatki schodowej w prawym dolnym rogu schematu, z lewej strony lokal nr 7: Rozkład pomieszczeń na pierwszym piętrze - lokal nr 8.2022

Wzór umowy najmu:  Wzór umowy najmu lokalu nr 8.2022

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego znajdującego się na I piętrze budynku położonego przy ul. Zambrowskiej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 76/31 w miejscowości Kleosin, ul. Tarasiuka 20b, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej 21,00 m2 (lokal nr 5): Ogłoszenie o przetargu lokal nr 5.2022.A

Schemat rzutu pierwszego piętra budynku przy ul. Zambrowskiej z zaznaczonym kolorem różowym - lokalem nr 5, będącym przedmiotem przetargu. Lokal położony, naprzeciwko lokalu nr 6, z lewej strony lokal nr 3, z prawej strony ogólnodostępne pomieszczenia gospodarcze: Rozkład pomieszczeń na pierwszym piętrze - lokal nr 5.2022

Wzór umowy najmu: Wzór umowy najmu lokalu nr 5.2022

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego znajdującego się na I piętrze budynku położonego przy ul. Zambrowskiej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 76/31 w miejscowości Kleosin, ul. Tarasiuka 20b, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej 21,20 m2 (lokal nr 3): Ogłoszenie o przetargu lokal nr 3.2022.A

Schemat rzutu pierwszego piętra budynku przy ul. Zambrowskiej z zaznaczonym kolorem różowym - lokalem nr 3, będącym przedmiotem przetargu. Lokal położony pomiędzy lokalem nr 1 - po lewej stronie a lokalem nr 5 po prawej stronie, naprzeciwko lokal nr 4: Rozkład pomieszczeń na pierwszym piętrze - lokal nr 3.2022

Wzór umowy najmu: Wzór umowy najmu lokalu nr 3.2022

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego znajdującego się na I piętrze budynku położonego przy ul. Zambrowskiej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 76/31 w miejscowości Kleosin, ul. Tarasiuka 20b, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej 21,00 m2 (lokal nr 2): Ogłoszenie o przetargu lokal nr 2.2022

Schemat rzutu pierwszego piętra budynku przy ul. Zambrowskiej z zaznaczonym kolorem różowym - lokalem nr 2, będącym przedmiotem przetargu. Lokal położony w zewnętrznym prawym rogu schematu, naprzeciwko lokal nr 1, z prawej strony lokal nr 4: Rozkład pomieszczeń na pierwszym piętrze - lokal nr 2.2022

Wzór umowy najmu: 

Wzór umowy najmu lokalu nr 2.2022

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego znajdującego się na I piętrze budynku położonego przy ul. Zambrowskiej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 76/31 w miejscowości Kleosin, ul. Tarasiuka 20b, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej 21,20 m2 (lokal nr 1): Ogłoszenie o przetargu lokal nr 1.

Schemat rzutu pierwszego piętra budynku przy ul. Zambrowskiej z zaznaczonym kolorem różowym - lokalem nr 1, będącym przedmiotem przetargu. Lokal położony w zewnętrznym lewym rogu schematu, naprzeciwko lokal nr 2, z prawej strony lokal nr 3: Rozkład pomieszczeń na pierwszym piętrze - lokal nr 1.2022

Wzór umowy najmu: Wzór umowy najmu lokalu nr 1.2022

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 6.06.2022 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 11- Hryniewicze, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 77/28 o pow. 0,0146 ha (Wykaz nr 5.2022).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 6.06.2022 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego, położonej w obrębie 22- Księżyno, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 479 o pow. 0,0217 ha (Wykaz nr 4.2022).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 01.06.2022 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego: położonej w obrębie 3 - Bogdanki, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 125/2 o pow. 0,4700 ha, położonej w obrębie 39 - Złotniki, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 347 o pow. 0,4600 ha oraz położonej w obrębie 5 - Czerewki, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 267/1 o pow. 0,1407 ha (Wykaz nr 3.2022).

 

WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 13.05.2022 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do najmu w trybie przetargowym:
- lokale użytkowe w budynku gminnym przy ul. Zambrowskiej, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 76/31, ul. Tarasiuka 20B, w miejscowości Kleosin, obręb 18 – Kleosin, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie. (WYKAZ)
Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-94.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY     

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 26.04.2022 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w obrębie 8- Hołówki Duże, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 296 o pow.
0,02 ha (Wykaz nr 2.2022).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 14.04.2022 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w obrębie 21- Koplany Folwark, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 104/4 o pow. 0,1522 ha (Wykaz nr 1.2022).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę nieruchomości, stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

1) 341 o powierzchni 0,7200 ha, KW BI1B/00063389/7, obręb 19- Klewinowo,
gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie
,

2) 361 o powierzchni 0,2100 ha, KW BI1B/00065613/1, obręb 39- Złotniki, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie,

które odbędą się w Gminnym Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym, Plac Królowej Rodzin 1, w dniu 10 maja 2022 r. (wtorek). (OGŁOSZENIE)

Wyniki przetargu dz. 361 obr. Złotniki, Wyniki przetargu dz. 341 obr Klewinowo

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 324/1 o powierzchni 0,07 ha, KW BI1B/00063386/6, obręb 2- Biele, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie, który odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym, Plac Królowej Rodzin 1, w dniu 16 marca 2022 r. (środa). (OGŁOSZENIE)

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

           

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 t. j.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 22.12.2021 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w obrębie 19- Klewinowo, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 274/1 o pow. 0,2064 ha (Wykaz nr 10.2021).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 t. j.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 9.11.2021 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w obrębie 2- Biele, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 324/1 o pow. 0,07 ha (Wykaz 9.2021).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 08.09.2021 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego: położonej w obrębie 19 - Klewinowo, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 341 o pow. 0,7200 ha oraz położonej w obrębie 39 - Złotniki, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 361 o pow. 0,2100 ha (Wykaz nr 8.2021).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

OGŁOSZENIE

O PRZETARGACH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

1) 104/3 o powierzchni 0,2133 ha, KW BI1B/00136348/1, obręb 21- Koplany Folwark, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie,

2) 104/12 o powierzchni 0,2542 ha, KW BI1B/00136348/1, obręb 21- Koplany Folwark, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie,

które odbędą się w Gminnym Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym, Plac Królowej Rodzin 1, w dniu 11 października 2021 r. (poniedziałek). (OGŁOSZENIE)

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

           

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 18.08.2021 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:

- część działki nr 222/20, położonej w obrębie 23- Księżyno Kolonia, gm. Juchnowiec Kościelny (Wykaz nr 7.2021),

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

           

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 10.08.2021 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 21- Koplany Folwark, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 145/4 o pow. 0,9235 ha (Wykaz nr 6.2021).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

           

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 10.08.2021 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w obrębie 21- Koplany Folwark, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr geod. 104/3 o pow. 0,2133 ha, nr geod. 104/12 o pow. 0,2542 ha (Wykaz nr 5.2021).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

OGŁOSZENIE

O  ODWOŁANIU PRZETARGU

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny odwołuje I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 67/15 o pow. 0,1417 ha, KW BI1B/00120269/8, obręb 11- Hryniewicze - cena wywoławcza 104 687,00 zł (netto), który miał odbyć się w Gminnym Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym w dniu 29 lipca 2021 r. o godzinie 10:00. (OGŁOSZENIE)

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

 OGŁOSZENIE

O PRZETARGACH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

1) 67/15 o powierzchni 0,1417 ha, KW BI1B/00120269/8, obręb 11- Hryniewicze, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie,

2) 159/1 o powierzchni 0,8400 ha, KW BI1B/00090769/3, obręb 32- Simuny, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie,

3) 283 o powierzchni 0,5400 ha, KW BI1B/00234394/5, obręb 8- Hołówki Duże, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie,

które odbędą się w Gminnym Ośrodku Kultury, Plac Królowej Rodzin 1, w dniu 29 lipca 2021 r. (czwartek). (OGŁOSZENIE)

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

           

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 19.04.2021 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w obrębie 8- Hołówki Duże, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 283 o pow. 0,5400 ha (Wykaz nr 4.2021).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

           

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 19.04.2021 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w obrębie 32- Simuny, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 159/1 o pow. 0,8400 ha (Wykaz nr 3.2021).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

           

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 18.03.2021 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w obrębie 11- Hryniewicze, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 67/15 o pow. 0,1417 ha (Wykaz nr 2.2021).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.


WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY


    
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 19.02.2021 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:
- część działki nr 31/1, położonej w obrębie 18- Kleosin, gm. Juchnowiec Kościelny (Wykaz nr 1.2021).
Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.


WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 24.11.2020 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:

- część działki nr 371/90, położonej w obrębie 18- Kleosin, gm. Juchnowiec Kościelny (Wykaz nr 4.2020).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego znajdującego się na I piętrze budynku położonego przy ul. Zambrowskiej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 76/31 w miejscowości Kleosin, ul. Tarasiuka 20b, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej 8,10 m2 (lokal nr 8): Ogłoszenie o przetargu lokal nr 8

Schemat rzutu pierwszego piętra budynku przy ul. Zambrowskiej z zaznaczonym kolorem różowym - lokalem nr 8, będącym przedmiotem przetargu. Lokal położony, naprzeciwko klatki schodowej w prawym dolnym rogu schematu, z lewej strony lokal nr 7: Rozkład pomieszczeń na pierwszym piętrze - lokal nr 8

Wzór umowy najmu:  Wzór umowy najmu lokalu nr 8


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego znajdującego się na I piętrze budynku położonego przy ul. Zambrowskiej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 76/31 w miejscowości Kleosin, ul. Tarasiuka 20b, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej 21,00 m2 (lokal nr 5): Ogłoszenie o przetargu lokal nr 5

Schemat rzutu pierwszego piętra budynku przy ul. Zambrowskiej z zaznaczonym kolorem różowym - lokalem nr 5, będącym przedmiotem przetargu. Lokal położony, naprzeciwko lokalu nr 6, z lewej strony lokal nr 3, z prawej strony ogólnodostępne pomieszczenia gospodarcze: Rozkład pomieszczeń na pierwszym piętrze - lokal nr 5

Wzór umowy najmu: Wzór umowy najmu lokalu nr 5


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego znajdującego się na I piętrze budynku położonego przy ul. Zambrowskiej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 76/31 w miejscowości Kleosin, ul. Tarasiuka 20b, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej 21,20 m2 (lokal nr 4): Ogłoszenie o przetargu lokal nr 4

Schemat rzutu pierwszego piętra budynku przy ul. Zambrowskiej z zaznaczonym kolorem różowym - lokalem nr 4, będącym przedmiotem przetargu. Lokal położony pomiędzy lokalem nr 2 - po lewej stronie a lokalem nr 6 po prawej stronie, naprzeciwko lokal nr 3: Rozkład pomieszczeń na pierwszym piętrze - lokal nr 4

Wzór umowy najmu: Wzór umowy najmu lokalu nr 4


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego znajdującego się na I piętrze budynku położonego przy ul. Zambrowskiej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 76/31 w miejscowości Kleosin, ul. Tarasiuka 20b, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej 21,20 m2 (lokal nr 3): Ogłoszenie o przetargu lokal nr 3

Schemat rzutu pierwszego piętra budynku przy ul. Zambrowskiej z zaznaczonym kolorem różowym - lokalem nr 3, będącym przedmiotem przetargu. Lokal położony pomiędzy lokalem nr 1 - po lewej stronie a lokalem nr 5 po prawej stronie, naprzeciwko lokal nr 4: Rozkład pomieszczeń na pierwszym piętrze - lokal nr 3

Wzór umowy najmu: Wzór umowy najmu lokalu nr 3


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego znajdującego się na I piętrze budynku położonego przy ul. Zambrowskiej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 76/31 w miejscowości Kleosin, ul. Tarasiuka 20b, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej 21,00 m2 (lokal nr 2): Ogłoszenie o przetargu lokal nr 2

Schemat rzutu pierwszego piętra budynku przy ul. Zambrowskiej z zaznaczonym kolorem różowym - lokalem nr 2, będącym przedmiotem przetargu. Lokal położony w zewnętrznym prawym rogu schematu, naprzeciwko lokal nr 1, z prawej strony lokal nr 4: Rozkład pomieszczeń na pierwszym piętrze - lokal nr 2

Wzór umowy najmu: Wzór umowy najmu lokalu nr 2


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego znajdującego się na I piętrze budynku położonego przy ul. Zambrowskiej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 76/31 w miejscowości Kleosin, ul. Tarasiuka 20b, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej 21,20 m2 (lokal nr 1): Ogłoszenie o przetargu lokal nr 1.

Schemat rzutu pierwszego piętra budynku przy ul. Zambrowskiej z zaznaczonym kolorem różowym - lokalem nr 1, będącym przedmiotem przetargu. Lokal położony w zewnętrznym lewym rogu schematu, naprzeciwko lokal nr 2, z prawej strony lokal nr 3: Rozkład pomieszczeń na pierwszym piętrze - lokal nr 1

Wzór umowy najmu: Wzór umowy najmu lokalu nr 1


WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU


Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 03.09.2020 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do najmu w trybie przetargowym:
- lokale użytkowe w budynku gminnym przy ul. Zambrowskiej, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 76/31, ul. Tarasiuka 20B, w miejscowości Kleosin, obręb 18 – Kleosin, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie.(Wykaz).
Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-94.


OGŁOSZENIE           

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza przetarg pisemny ograniczony na oddanie w użyczenie nieruchomości położonej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 222/227 w miejscowości Ignatki - Osiedle, obręb 23 – Księżyno Kolonia, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie; część budynku: parter – pomieszczenia stajni dla koni pow. 249,81m2, piętro – magazyn siana i słomy pow. 194,46 m2, część socjalna pow. 52,34 m2.


WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYCZENIE

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 03.07.2020 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do oddania w użyczenie w trybie przetargu:

- części budynku, położonego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 222/227, w miejscowości Ignatki - Osiedle, obręb 23 – Księżyno Kolonia, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie.(Wykaz).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-94


WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 08.06.2020 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:

- część działki nr 489/5, położonej w obrębie 24- Lewickie, gm. Juchnowiec Kościelny (Wykaz nr 3.2020).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.


WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 05.06.2020 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:

- część działki nr 375, położonej w obrębie 16- Juchnowiec Dolny, gm. Juchnowiec Kościelny (Wykaz nr 2.2020).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.


WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 20.03.2020 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:

- działka nr 227/2, położona w obrębie 40- Niewodnica Nargilewska Kolonia, gm. Juchnowiec Kościelny (Wykaz nr 1.2020).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.


OGŁOSZENIE
O PRZETARGACH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI


Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:
1) 104/21 o powierzchni 0,2571 ha, KW BI1B/00136348/1, obręb 21- Koplany Folwark, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie,
2) 104/22 o powierzchni 0,2177 ha, KW BI1B/00136348/1, obręb 21- Koplany Folwark, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie,
które odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny w Juchnowcu Kościelnym, ul. Lipowa 10, w dniu 04 marca 2020 r. (środa). (OGŁOSZENIE)
Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.


WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

   
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 30.09.2019 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym:
- działka nr 84/2 o powierzchni 0,0417 ha, położona w obrębie 29- Pańki, gm. Juchnowiec Kościelny (Wykaz nr 3.2019).
Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.


OGŁOSZENIE
O PRZETARGACH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI


Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:
1) 104/21 o powierzchni 0,2571 ha, KW BI1B/00136348/1, obręb 21- Koplany Folwark, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie,
2) 104/22 o powierzchni 0,2177 ha, KW BI1B/00136348/1, obręb 21- Koplany Folwark, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie,
które odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny w Juchnowcu Kościelnym, ul. Lipowa 10, w dniu 30 października 2019 r. (środa). (OGŁOSZENIE)
Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.


WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 26.07.2019 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonych do sprzedaży, położonych w obrębie 21- Koplany Folwark, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr:
1) 104/21 o powierzchni 0,2571 ha,
2) 104/22 o powierzchni 0,2177 ha (Wykaz nr 2.2019).
Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.


WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 01.03.2019 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:
- działka nr 347, położona w obrębie 39- Złotniki, gm. Juchnowiec Kościelny (Wykaz nr 1.2019).
Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Data wytworzenia: 2022-12-13

Wprowadzający: Justyna Czwalińska

Data modyfikacji: 2023-10-26

Opublikował: Justyna Czwalińska

Data publikacji: 2019-03-01