Konsultacje Społeczne

Zarządzenie Nr ORG.0050.605.2024 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Juchnowiec Kościelny.                           
konsultacje potrwają w okresie 06.05.2024 r. - 10.06.2024 r.
w załączeniu:

Zarządzenie Nr ORG.0050.532.2023 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 19 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu "Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024".
konsultacje potrwają w okresie 20.10.2023 r. - 3.11.2023 r.
w załączeniu:

Proto


kół z konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023" z dnia 4 listopada 2022 r. (do odczytu)


Protokół z konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023" z dnia 4 listopada 2022 r.


Zarządzenie Nr ORG.0050.399.2022 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 17 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu "Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023".
konsultacje potrwają w okresie 18.10.2022 r. - 31.10.2022 r.
w załączeniu:
- projekt programu współpracy (do odczytu)
- formularz uwag i opinii

Protokół z konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022" z dnia 22 października 2021 r. (do odczytu)

Protokół z konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022" z dnia 22 października 2021 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.280.2021 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 5 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu "Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022".
konsultacje potrwają w okresie 6.10.2021r. - 20.10.2021r.
w załączeniu:
- projekt programu współpracy (do odczytu)
- formularz zgłaszania opinii i uwag.docx


Protokół z konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021" z dnia 5 listopada 2020 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.178.2020 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 9 października 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu "Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021"


Raport z dnia 5 lutego 2020r. z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu statutu nowo powstałych sołectw gminy Juchnowiec Kościelny

Zarządzenie Nr ORG.0050.104.2020 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 20 stycznia 2020r. w sprawie konsultacji społecznych projektu statutu sołectw gminy Juchnowiec Kościelny


Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Juchnowiec Kościelny do 2022 r. z perspektywą do 2026 r.”

Zarządzenie Nr ORG.0050.93.2019 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 5 grudnia 2019 r.
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Juchnowiec Kościelny
Formularz konsultacyjny

Raport z konsultacji społecznych


Raport z dnia 19 listopada 2019r. z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących podziału Sołectwa Olmonty, Izabelin

Zarządzenie Nr ORG.0050.85.2019 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 8 listopada 2019r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących podziału Sołectwa Olmonty, Izabelin


Protokół z konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020" z dnia 20 listopada 2019 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.84.2019 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 4 listopada 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu "Programu wspólpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytki publicznego na rok 2020"


RAPORT z dnia 28 stycznia 2019r. z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu statutu sołectw gminy Juchnowiec Kościelny

Zarządzenie Nr ORG.0050.18.2019 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu statutu gminy Juchnowiec Kościelny

Protokół z konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019" z dnia 14 listopada 2018r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.386.2018 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 25 października 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu "Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019"

Protokół z konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018" z dnia 27 października 2017r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.277.2017 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 11 października 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu "Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018".

Protokół z konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017" z dnia 23 listopada 2016r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.181.2016 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017".

Protokół z konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podpiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016r."

Zarządzenie Nr ORG.0050.81.2015 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016".

Protokół z konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podpiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015r."

Zarządzenie Nr ORG.0050.411.2014 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 9 października 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015".

Protokół z konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podpiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014r."

Zarządzenie Nr ORG.0050.310.2013 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 24 października 2013r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014".

Protokół z konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podpiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013r."

Zarządzenie Nr ORG.0050.217.2012 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013"

Protokół z konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2012-2015"

Zarządzenie Nr ORG.0050.218.2012 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2012-2015"

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych. Konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011” szczegóły

Formularz zgłaszania opinii

Protokół z konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011"

Zestawienie zgłoszonych uwag i opinii zbieranych w ramach Raport z kosultacji społecznychkonsultacji społecznych w sprawie projektu "Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011"

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Data wytworzenia: 2024-04-30

Wprowadzający: Justyna Niedźwiecka

Data wprowadzenia: 2010-10-14

Data modyfikacji: 2024-06-13

Opublikował: Justyna Niedźwiecka

Data publikacji: 2010-10-14