petycje 2023

Lp. Skan petycji Data złożenia petycji Przedmiot petycji Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust. 3 ustawy o petycjach Zasięgane opinie Przewidywany termin załatwienia petycji Informacja o sposobie załatwienia petycji
1. skan 11 kwietnia
2023 r.

zróżnicowanie opłat za odpady komunalne w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym

przekazano do zaopiniowania  Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

opinia komisji

opinia komisji (do odczytu)

zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach - nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia

uchwała

uchwała (do odczytu)

2. skan 25 listopada 2023 r.

podjęcie działań zmierzających do stopniowego wdrożenia w urzędzie procedur związanych z pełną obsługą płatności dokonywanych online przez interesanta poprzez stronę internetową

Szulc-Efekt sp z o.o.

nie dotyczy

zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach - nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia

odpowiedź na petycję

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy

Data wytworzenia: 2023-04-18

Wprowadzający: Dorota Korpacz

Data modyfikacji: 2023-12-11

Opublikował: Dorota Korpacz

Data publikacji: 2023-04-18